ismailjussa

CUF: Tutatenga asilimia 25 ya bajeti katika elimu 2010-2015

In Kiswahili on September 7, 2010 at 10:09 pm

Mgombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CUF, Prof. Ibrahim Lipumba, akifafanua sera za chama chake katika moja ya mikutano ya chama hicho.

Tuesday, 07 September 2010 08:59

 Na Zaina Malongo

CHAMA cha Wananchi (CUF) kupitia ilani yake ya uchaguzi inayoitwa ‘Rais Makini, Serikali makini,Uchumi imara na Mabadiliko sahihi’ kinasema kukua kwa uchumi wa kisasa na wenye uwezo wa kuboresha maisha ya wananchi kunategemea kuwepo kwa wafanyakazi wenye ujuzi na maarifa.Ilani inaongeza kusema kuwa Watanzania  hawataweza kushindana kiuchumi na kibiashara katika ulimwengu wa sasa kama hatua za makusudi hazitochukuliwa  kuhakikisha kuwa wananchi   wengi  wanapata fursa za elimu.

Ni kwa sababu hii chama hicho kinaahidi kutenga asilimia 25 ya bajeti ya kila mwaka katika kuendeleza sekta ya elimu.Ufuatao ni muhtasari wa ahadi muhimu zilizomo katika ilani hiyo iliyozinduliwa hivi karibuni.

Elimu ya msingi na chekechea

CUF inaahidi kuhamasisha ujenzi wa shule binafsi na kufuta kodi katika vifaa vya elimu, kufanyia marekebisho ya mitalaa, kuhimiza matumizi ya kompyuta shuleni, kutoa lishe kwa wanafunzi, kutoa elimu bure na kupiga marufuku michango ya aina zote, kuboresha huduma  za ukaguzi na kuongeza mishahara na ujenzi wa  makazi bora ya walimu.

Elimu ya sekondari

Ilani inasema ongezeko la bajeti ya elimu kwa jumla litakipa chama uwezo wa kufanya marekebisho yanayohitajika. Serikali  itachukua hatua zifuatazo ili kuyafikia malengo yake kwa kutoa elimu ya sekondari bure. Malengo haya ni pamoja na  kuhamasisha ujenzi wa shule binafsi, marekebisho ya mitaala, kuboresha  huduma za ukaguzi na kuongeza maslahi ya walimu na makazi bora.

Elimu ya juu

Pamoja na kwamba Serikali ya CUF imedhamiria kutumia si chini ya asilimia 25 ya bajeti kuboresha elimu nchini, Serikali pia itachukua hatua zifuatazo kuhakikisha kuwa malengo haya yanatimizwa;
Kugharamia mahitaji ya wanafunzi wa elimu ya juu, kutoa posho za kujikimu vyuoni na wakati wa mafunzo kwa vitendo zinazokidhi mahitaji,kukuza matumizi ya intaneti katika vyuo vikuu, kila chuo kikuu cha umma kuwa na makazi thabiti ya wanafunzi.

Hatua nyingine ni wahadhiri kupewa nyumba na mshahara unaokidhi hali halisi, uboreshaji wa mitaala, kuongeza nafasi zaidi za masomo ya Sayansi na Teknolojia, kuimarisha huduma za kitafiti, ujenzi wa miundombinu katika vyuo vikuu vyote, maktaba zenye uwezo mkubwa.

Elimu maalum kwa walemavu

Kwa kutambua umuhimu mkubwa wa kuwaendeleza watoto wenye ulemavu na kuwapunguzia wazazi mzigo wa ziada katika kuwahudumia, serikali ya CUF itachukua hatua zifuatazo:

 Itazindua sera mpya ya elimu ambayo itakuwa imeyajumuisha kwa ukamilifu mahitaji maalum ya wanafunzi wenye ulemavu na kufanya marekebisho mbalimbali ya kiufundi kwenye taasisi mbalimbali za elimu ili kuondoa vikwazo mbalimbali vinavyowakwaza wanafunzi wenye ulemavu wanaosoma katika taasisi hizo.

Nyingine ni kujumuishwa kwa mahitaji maalum ya kielimu kwa watoto wenye ulemavu  katika mitaala ya vyuo vya ualimu ili kuongeza idadi ya walimu wenye uwezo wa kutoa elimu kwa watoto wenye ulemavu na kugharamia kwa asilimia mia moja gharama zote zinazohusiana na masomo ya wanafunzi wenye ulemavu katika ngazi zote za elimu.

Elimu ya watu wazima

 Serikali ya CUF itahuisha upya madarasa ya elimu ya watu wazima. Serikali itaandaa utaratibu utakaowezesha kila shule ya msingi iliyoko nchini kuendesha madarasa ya elimu ya watu wazima kila siku jioni kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa hali hii fedha za bajeti ya elimu ya watu wazima zitatumika ipasavyo na hivyo kuwanufaisha walengwa.

Serikali ya CUF itafuta ada zote zinazotozwa na maktaba za serikali hivi sasa na kuhakikisha kuwa huduma katika maktaba hizi zinaboreshwa kwa kiwango cha juu ili kukidhi haja ya wananchi kujiendeleza kielimu. Maktaba zitaunganishwa na mtandao wa intaneti.

Elimu ya Ufundi

Serikali ya CUF inataka kuona elimu ya ufundi inakuaa nyenzo muhimu ya maisha kwa vijanaa. Kutekeleza hili inakusudia kuongeza shule za ufundi  kila wilaya kwa kadri ambavyo uchumi wa nchi unavyokua na serikali itazisimamia ipasavyo.

Inaahidi kuwa kila  mtoto asiyejiunga shule ya sekondari lazima apate nafasi ya kusoma masomo ya ufundi ili ajijengee mazingira ya kupata ajira au kuwa na uwezo wa kujiajiri katika sekta binafsi.

Jambo jingine serikali itawapeleka walimu wengi zaidi katika mafunzo ya juu ya ufundi ili vyuo vya ufundi viwe na wataalam wa kutosha watakaokuwa wakiwafundisha wanafunzi kwa kuzingatia msisitizo wa mafunzo kwa vitendo kuliko nadharia.

Source: Mwananchi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: