ismailjussa

CUF yatangaza wagombea

In Kiswahili on August 9, 2010 at 11:49 am

CUF National Chairman, Prof. Ibrahim Lipumba, addressing a press conference at the party headquarters in ar es Salaam. Left is Director of Human Rights and Legal Affairs, Julius Mtatiro and right is Deputy Director for Information and Publi Relations, Ashura MUstapha.

Imeandikwa na Mwandishi Wetu

Tarehe: 7 August 2010

CHAMA Cha Wananchi (CUF), kimetangaza majina ya wagombea ubunge na uwakilishi kwenye uchaguzi mkuu ujao, huku aliyekuwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (Daruso), Julius Mtatiro akiteuliwa kuwania Jimbo la Ubungo, Dar es Salaam.

Mwenyekiti wa CUF, Profesa Ibrahim Lipumba, aliwambia waandishi wa habari Dar es Salaam jana kwamba baadhi ya majimbo ya Tanzania Bara na Zanzibar, mchakato wa kupata wagombea ubunge na uwakilishi unaendelea.

Profesa Lipumba aliwataja wagombea ubunge kwa Tanzania Bara na majimbo yao kwenye mabano kuwa ni Dar es Salaam, Hussein Siyovelwa (Ilala); Kimangale Mussa (Segerea); Heko Pori (Ukonga); Shaban Mapeyo (Kawe); Shabaan Nassor (Kinondoni) na Mustafa Mungwe (Kigamboni).

Tanga ni Mussa Mbarouk (Tanga Mjini); Remmy Shundi (Handeni); Bakar Mbega (Mkinga); Abubakar Bakari (Muheza); Gogola Gogola (Mlalo); Fabi Sozi (Bumbuli); Abassy Mkankamghanga (Lushoto), Jumaa Magogo (Korogwe Mjini); Mohamed Asiu (Korogwe Vijijini) na Omar Masomaso (Pangani).

Kilimanjaro ni Awadh Mwarabu (Same Magharibi). Mtwara ni Hassan Abdallah (Mtwara Mjini); Katani Katani (Tandahimba); Clara Mwatuka (Masasi); Mtikita Mtikita (Lulindi); Hakika Maarifa (Newala) na Chikamba Wanainuka (Mtwara Vijijini).

Lindi ni Salum Barwany (Lindi Mjini); Ayubu Nassor (Mchinga), Khalfan Mandanje (Mtama); Madaraka Beyi (Liwale), Nanjase Nanjase (Nachingwea), Abubakary Kondo (Ruangwa), Seleman Bungara (Kilwa Kusini) na Said Manoro (Kilwa Kaskazini).

Tabora ni Edward Zombwe (Urambo Mashariki), Kirungi Kirungi (Urambo Magharibi), Hassan Mwigwayasila (Igalula), David Kassoga (Tabora Kaskazini), Kidumla Kidumla (Bukene), Dominic Kizwalo (Nzega) na Abdallah Katala (Sikonge).

Kagera ni Christina Kasimbazi (Bukoba Vijijini), Nicolaus Batalingaya (Karagwe), Twaha Taslima (Bukoba Vijijini), Hamida Issa (Biharamulo Magharibi), David Tibanywana (Chato) na Yahya Ndyema (Nkenge).

Arusha ni Ghariby Baalawy (Arusha Mjini), John Pallangyo (Arumeru Mashariki), Adella Kileo (Arumeru Magharibi) na Navaya Ndaskoi (Monduli).

Mara ni Mustafa Wandwi (Musoma Mjini), Vedastus Msita (Mwibara) na Wilegi Songambele (Bunda).

Pwani ni Jafar Ndende (Mkuranga), Seif Porwe (Kibiti), Ali Kihambwe (Rufiji), Wahabi Twalut (Mafia), Adui Kondo (Kisarawe), Zahoro Vuai (Bagamoyo) na Miraj Mtibwiliko (Chalinze).

Shinyanga ni Mwalimu Mbukuzi (Shinyanga Mjini), Khanipha Ruhinda (Maswa Mashariki), Seif Baya (Maswa Magharibi), Jackson Deodatus (Bukombe), Shashu Lugeye (Solwa), Sauda Kasiga (Msalala), Hamisi Makapa (Kahama), Creoface Magere (Mbogwe) na James Matinde (Kisesa).

Kigoma ni Fatma Kinguti (Kigoma Mjini), Salum Kajanja (Buyungu), Athumani Hamisi (Muhambwe), Rashid Kaduguda (Kasulu Magharibi) na Ibrahim Magara (Buhigwe).

Mbeya ni Ezekia Mtafya (Ileje), Asukile Kabango (Mbozi Magharibi), Nkuyuntila Siwale (Mbozi Mashariki), Yusuf Said (Kyela) na Shaweji Salinyambo (Mbarali).

Iringa ni Mussa Fufumbe (Isimani), Godfrey Hongele (Njombe Kaskazini), Stanley Fwila (Njombe Kusini) na Jacob Mhanga (Njombe Magharibi).

Manyara ni Rashid Mgaya (Babati Mjini), Juma Nyeresa (Kiteto) na Eliseus Amedeus (Mbulu).

Ruvuma ni Mazee Mazee (Tunduru Kaskazini), Mohammed Mambo(Tunduru Kusini) na Hassan Mtwangambati (Namtumbo).

Morogoro ni Willy Dikundile (Kilosa Kati), Abeid Mlapakolo (Morogoro Mjini) na Blandina Mwasabwite (Morogoro Kusini Mashariki).

Mwanza ni Komanya Athanas (Buchosa), Mbaraka Chiru (Sengerema), Peter Malebo (Geita), Oscar Ndalahwa (Busanda), Andrea Mkanga (Nyang’hwale), Abdallah Mtina (Misungwi), Omar Mbalamwezi (Nyamagana), Mtebe Msita (Ukerewe), Ligawa Ndalahwa (Kwimba) na Julius Samamba (Sumve).

Katavi ni Aram Ndimubenya (Mpanda Mjini), Athumani Kababende (Mpanda Vijijini) na Abbas Ally (Katavi).

Singida ni Rashid Mindicar (Singida Mjini), Sizimwe Kanyota (Singida Kaskazini) na Dalfina Patric (Singida Magharibi).

Dodoma ni Ngomoka Joseph (Mtera), Ngomoka William (Chilonwa), Yahya Deni (Kondoa Kaskazini), Hassan Missanya (Kondoa Kusini). Tabora ni Kapasha Kapasha (Tabora Mjini).

Mwenyekiti wa CUF kwa Zanzibar aliwataja Faki Haji Makame (Mtoni), Rashid Soud Khamis (Bububu), Hassan Omar Issa (Mfenesini), Khamis Msabaha Mzee (Dole), Khatib Haji Ali (Fuoni), Ussi Juma Hassan (Mwanakwerekwe), Hamad Ali Hamad (Magogoni), Hemed Said Nassor (Dimani), Seif Suleiman Kombo (Amani) na Khamisi Ali Khamisi (Kwamtipura).

Wengine ni Ali Juma Khamisi (Chumbuni), Khamisi Mussa Haji (Kwahani), Idarous Habib Mohamed (Kikwajuni), Khalid Rajab Mghanah (Rahaleo), Suleiman Khamis Ally (Mpendae), Muhammad Ibrahim Sanya (Mji Mkongwe), Mohamed Yussuf Maalim (Jang’ombe) na Ahmed Khamis Hamad (Magomeni).

Aliwataja wengine kuwa ni Ramadhan Ali Mbarouk (Bumbwini), Ali Rashid Ali (Kitope), Othman Habibu Juma (Donge), Ali Mati Wadi (Matemwe), Yussuf Haji Khamis (Nungwi), Rashid Khamis Rashid (Tumbatu), Khamisi Suleiman Kombo (Chaani), Hassan Omar Nahodha (Mkwajuni), Abdi Mohamed Adeyoum (Uzini), Ali Khamis Ame (Chwaka) na Shabaan Iddi Ame (Koani).

Wamo pia Mohamed Kombo Ali (Makunduchi), Vuai Issa Haji (Muyuni), Mussa Haji Kombo (Chakechake), Ahmed Juma Ngwali (Ziwani), Hamad Rashid Mohammed (Wawi), na Haji Khatib Kai (Micheweni).

Wengine ni Rashid Ali Abdalla (Tumbe), Khatib Said Haji (Konde), Kombo Khamisi Kombo (Mgogoni), Mbaruk Salum Ali (Wete), Khalifa Suleiman Khalifa (Gando), Said Suleiman Said (Mtambwe), Rajab Mbarouk Mohamed (Ole), Rashid Ali Omar (Kojani), Salim Hemed Khamis (Chambani), Mohamed Habib Mnyaa (Mkanyageni), Masoud Abdalla Salim (Mtambile), Abdalla Haji Ali (Kiwani) na Ali Khamisi Seif(Mkoani).

Aidha, Profesa Lipumba aliwataja watakaowania uwakilishi katika Baraza la Wawakilishi kuwa ni Nassor Ahmed Mazrui (Mtoni), Bakar Haji Muhammad (Bububu), Masoud Nassor Seif (Mfenesini), Hasne Abdalla Abeid (Dole), Asha Ali Fakih (Fuoni), Idrisa Hamad (Mwanakwerekwe), Abdilah Jihad Hassan (Magogoni) na Manzi Ibrahim Juma (Kiembesamaki).

Wengine ni Ali Juma Ali (Dimani), Khamis Rashid Abeid (Amani), Dk. Majaliwa Juma Seif (Kwamtipura), Maulid Suleiman Juma (Chumbuni), Hassan Juma Hassan (Kwahani) na Bakar Hassan Bark (Kikwajuni).

Wengine ni Omar Mussa Makame (Rahaleo), Maharouk Abdalla Suleiman (Mpendae), Ismail Jussa Ladhu (Mji Mkongwe), Haji Ameir Muhunzi (Jang’ombe), Zainab Omar Mzee (Magomeni), Zahran Juma Mshamba (Bumbwini), Hassan Khatib Kheri (Kitope), Machano Omar Masanja (Donge) na Shauri Makame Mkadam (Matemwe).

Wagombea uwakilishi wengine ni Haji Mwadini Makame (Nungwi), Makame Hamad Makame (Tumbatu), Khamis Amour Vuai (Chaani), Vuai Kona Haji (Mkwajuni), Salma Hussein Zaral (Uzini), Ali Mrisho Haji (Chwaka), Khamis Malik Khamis (Koani) na Ameir Mussa Ameir (Makunduchi).

Wengine ni Suleiman Hassan Suha (Muyuni), Omar Ali Shehe (Chakechake), Rashid Seif Suleiman (Ziwani), Saleh Nassor Juma (Wawi), Abdalla Juma Abdalla (Chonga), Subeti Khamis Faki (Michweweni), Rufai Said Rufai (Tumbe), Suleiman Hemed Khamis (Konde), Abubakar Khamis Bakary (Mgogoni) na Asaa Othman Hamad (Wete).

Wagombea wengine ni Said Ali Mbarouk (Gando), Salim Abdalla Hamad (Mtambwe), Hamad Masoud Hamad (Ole), Omar Ally Jadi (Kojani), Mohammed Mbwana Hamad (Chambani), Haji Faki Shaali (Mkanyageni), Muhamed Haji Khalid (Mtambile), Haji Hassan Hija (Kiwani) na Abdalla Mohamed Ali (Mkoani).

Kuhusu utaratibu wa kupata wagombea hao, Lipumba alisema kwa Zanzibar mchakato ulifanyika matawini kama ilivyofanya CCM kutokana na jiografia, lakini kwa Bara ilishindikana kutokana na ukubwa wa maeneo.

Alisema kutokana na kushindwa kufikia kila sehemu, wagombea walituma maombi ambayo yalijadiliwa na mkutano mkuu kabla ya kupelekwa Baraza Kuu la Chama kuteuliwa.

CUF ambacho ni chama kikuu cha upinzani Zanzibar, kinakuwa cha kwanza kukamilisha uteuzi wa wagombea wake wa ubunge na uwakilishi, kwani vyama vingine vinaendelea na mchakato.

CCM iliendesha kura za maoni za uteuzi Agosti mosi mwaka huu na sasa vikao vya uteuzi kwa ngazi ya wilaya na mikoa vinaendelea kabla ya Halmashauri Kuu ya Taifa (NEC) kukutana Agosti 15 mwaka huu Dodoma kufanya uteuzi wake.

Chanzo: HabariLeo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: